Nya-bullen-30.jpg

Startsida   Innehållssida   Uppdateringar   Konfirmation Gåxsjö   Konfirmation Hammerdal

Konfirmerade i Gåxsjö Kyrka på 1950-talet

1940 och 1950 års konfirmander, firade jubileum 15 juli 1990

1940-1950 gåxsjö jubileum

Stående från vänster:

Torsten Sandrud, Harry Larsson, Hugo Håkansson, Berta Karlsson (Persson), Ingrid Ohlsson (Gahlin), Solvig Strömqvist (Andersson), Maj-Britt Johansson (Olsson), Folke Pålsson, Kurt Pålsson

Sittande från vänster: Hans Hansson, Ruth Nilsson (Ulander), Karin Persson, Pastorsadjunkt Tommy Lundgren,

Elin Sandström (Andersson), Ingeborg Höglund (Mårtensson), Alf Andersson   (Foto: Mikael Hopstadius) 

1951 års konfirmander, firade 40-års jubileum 7 juli 1991

1951 gåxsjö jubileum

Stående från vänster:

Kyrkoherde Tua Andersson, Kjell-Ivan Eriksson, Märta Bill (Karlsson), Aina Olofsson (Håkansson), Åke Stierna

Sittande från vänster:

Bert Jonsson, Gun Lööf (Persson), Astrid Andersson (Svensson), Henry Hansson

1952 års konfirmander, firade 40-års jubileum 28 juni 1992

1952 gåxsjö jubileum

Stående från vänster:

Per-Åke Andersson, Åke Pålsson, Bo Öhrberg, Yvonne Gustafsson (Blixt), Astrid Bardosson (Byberg), Stig Larsson.

Tore Rhodin, Eddie Sundqvist, Sten Eriksson, Erik Arthur Egervärn, Birgitta Bardosson (Persson)

Sittande från vänster:

Anna-Märta Andersson (Pålsson), Dagny Rolandsson (Hjalmarsson), Sonja Sandberg (Fredriksson),

Kyrkoherde Tua Andersson, Ulla-Stina Andersson (Mattsson), Ulla-Britt Lundblad (Dahlberg), Ulla Danielsson 

1953 års konfirmander, firade 40-års jubileum 4 juli 1993

1953 gåxsjö jubileum

Stående från vänster:

Kyrkoherde emeritus Ul Breitenau, Kyrkvärd Britta Eriksson, Karl-Erik Andersson, Sören Haglund, Johnny Pålsson,

Kyrkvärd Elisabeth Svensson

Sittande från vänster:

Gun Johansson (Gren), Minnie Eriksson (Persson), Kerstin Sandrud (Olsson), Tuttan Hjort-Johnson, Kjell Nilsson 

1954 års konfirmander, firade 40-års jubileum 3 juli 1994

1954 gåxsjö jubileum

Sittande från vänster:

Ronne Ejderkrans, Ulla-Britt Edholm-Sandström, Ruth-Inger Backlund (Andersson), Sune Holmström

Stående från vänster:

Ulf Breitenau, Gösta Malmrot, Claes Hemmingsson, Per-Jan Persson

1956 års konfirmander i Gåxsjö kyrka 30 juni

1956 gåxsjö

Stående från vänster:

Torsten Hjalmarsson, Arne Jönsson, Yngve Andersson, Lars Åke Jonsson, Hans Erik Hansson, Ruben Hansson

Sittande från vänster: 

Birgit Wikberg, Sven Helmerius, Ingegärd Frank, Gunilla Larsson